Prokura

Prokura är en allmän fullmakt (handelsfullmakt) som regleras av prokuralagen.

Enligt 1 § prokuralagen:
1 § Har näringsidkare som registrerats i handelsregister åt annan givit fullmakt, som uttryckligen förklarats vara prokura (handelsfullmakt), eller har han på annat sätt angivit någon som sin prokurist, får denne i allt som gäller huvudmannens näringsverksamhet handla på hans vägnar och teckna hans firma. Prokuristen får dock ej utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller söka inteckning eller upplåta rättighet däri.

Formkrav
En prokura måste vara skriftlig för att vara gällande, vilket framgår av 1 § st 2 prokuralagen:

”Skriftlig prokura medför behörighet för prokuristen att företräda huvudmannen inför domstolar och andra myndigheter.”

En prokura måste även registreras för att vara gällande. Om registrering av prokura finns bestämmelser i handelsregisterlagen.

Prokurist
Om ett företag vill ge ett ombud befogenhet i allt som rör företaget kan denne utses till prokurist. Prokuristen har behörighet för allt som gäller företagets rörelse som t.ex. att företräda näringsidkaren och teckna firman.

Prokurister
Ett företag får ge prokura till flera personer om den är utformad på sådant sätt att den endast kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura), se 2 §  prokuralagen.

Begränsingar i prokura
Behörighet att vara prokurist gäller med vissa inskränkningar.

Överlåtelse av prokura

Prokuristen får inte utan särskilt bemyndigande överlåta, söka inteckning eller upplåta rättighet i företagets fasta egendom eller tomträtt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.