Återkalla fullmakt

Återkallelse av fullmakt – en fullmakt kan återkallas på olika sätt. Det avgörande för tillvägagångssättet är beroende av vilken typ av fullmakt man vill återkalla. Hur en återkallelse av fullmakt ska ske regleras av 12 § Avtalslagen:

12 § Vill fullmaktsgivaren återkalla fullmakt, som avses i 13-16 §§, åligger det honom, även om han meddelat fullmäktigen, att han icke längre vill låta fullmakten gälla, att iakttaga vad i nämnda paragrafer för varje fall föreskrives; äro flera av dessa föreskrifter var för sig tillämpliga å samma fullmakt, skola de alla iakttagas.

Tredje man, hos vilken en fullmakt återkallats på det i 13 § angivna sätt, äge dock icke åberopa, att återkallelse ej skett på annat sätt.

13 § Fullmakt, som bragts till tredje mans kännedom genom ett till honom särskilt riktat meddelande från fullmaktsgivaren, är återkallad, när särskilt meddelande från fullmaktsgivaren, att fullmakten icke vidare skall gälla, kommit tredje man till handa.

14 § Fullmakt, som blivit av fullmaktsgivaren i tidning eller annorledes allmänneligen kungjord, återkallas genom tillkännagivande, som kungöres i enahanda ordning.

Möter hinder häremot, skall återkallelsen på annat lika verksamt sätt tillkännagivas. Fullmaktsgivaren äge, där han det äskar, hos myndighet, som i 17 § sägs, erhålla anvisning, huru han i sådant avseende har att förfara.

Återkalla ställningsfullmakt
För att återkalla en ställningsfullmakt krävs att fullmäktigen avlägsnas från sin tjänst eller ställning på arbetet. En omplacering räcker inte, utan man måste effektivt avlägsna arbetstagaren från tjänst eller ställning, se 2 kap 15 § Avtalslagen

15 § Fullmakt, som avses i 10 § andra stycket, återkallas därigenom att fullmäktigen avlägsnas från tjänst eller annan ställning, i kraft varav han varit befullmäktigad.

16 § Fullmakt, vilken innefattas i sådan skriftlig handling, som utgives till fullmäktigen för att av honom innehavas och företes för tredje man,
återkallas därigenom att fullmaktsgivaren återtager eller låter förstöra handlingen.

Fullmäktigen är pliktig att på begäran av fullmaktsgivaren återställa fullmaktshandlingen.

3 reaktioner på ”Återkalla fullmakt”

 1. Hej,

  Min mor och jag upprättade ei generalfulmakt för mig att företräda henne i all ärenden mot bank och myndigheter ”012-06-01-
  MIN MOR ÄR SENILDEMENT OCH GÖR SOM ANDRA SÄGER TILL HENNE.
  EFTERÅT VET HON INGENTING OCH HAR ”ALDRIG ”SKRIVIT PÅ NÅGONTING.

  den 14.6. återkallade hon samtliga fullmakter angående banker .Min svåger srew ett
  rekommenderat brev till mig och informerade mig om detta.
  Kan man undanta bestämda delar av en generalfullmakt?
  Tacksamt för svar!

 2. Hej.
  Är en mycket dålig skribent och känner att jag skulle behöva ha hjälp att återkalla en fullmakt jag gjort med mitt ex. Vet inte hur den ska se ut så att den blir giltig på ett korrekt sätt.
  Tacksam för svar

 3. Hej

  Vad är egentligen kungörelsefullmakt 14 §? jag förstår inte något av den paragrafen, vänligen förklara lättare, kanske några exemplar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.