Kategoriarkiv: Nordea Fullmakter

Nordea fullmakt till eRedovisning

Nordea fullmakt fullmakt för Nordeas eRedovisning och kontoutdrag. Genom denna fullmakt kan firmatecknare ge behörighet åt användare till Nordeas eRedovisning och kontutdrag.

Genom Nordeas fullmakt kan firmatecknare ge användare behörighet till eRedovisning och kontoutdrag. Firmatecknare kan även ta bort en användares behörighet till eRedovisning och kontoutdrag.

Nordeas fullmakt till eRedovisning kan laddas ner här.

Nordea fullmakt till Plusgirokonto

Nordea fullmakt till Plusgirokonto. Fullmakt för företag/enskild firma, förening och stiftelse för att ge användare behörighet till Plusgirokontot.

Genom Nordeas fullmakt kan firmatecknare ge användare behörighet att:
– disponera över kontot
– adressändra
– avsluta kontot

Genom Nordeas fullmakt kan firmatecknare även återkalla tidigare fullmakter.

Nordeas fullmakt till Plusgirot kan laddas ner här.

Nordea fullmakt till Internetbanken Företag

Nordea fullmakt fullmakt för Nordeas Internetbank Företag. Genom denna fullmakt kan firmatecknare ge behörighet åt användare till Nordeas Internetbank Företag.

Genom Nordeas fullmakt kan firmatecknare ge användare olika behörigheter till Internetbanken. Firmatecknare kan även ta bort en användares behörighet.

Fullständig behörighet: Behörighet till alla konton och lån. För konton, behörighet att både titta och utanordna. (I annat fall behörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)

Tittabehörighet: Enbart tittabehörighet till alla konton. (I annat fall tittabehörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)

Tittabehörighet lån: Enbart tittabehörighet till alla lån.

Borttag av behörighet: Borttag av användares samtliga kontobehörigheter.

Specifikation av behörighet till enstaka konton:

Nordeas fullmakt till Internetbanken kan laddas ner här.