Etikettarkiv: Generalfullmakt

Generalfullmakt

Generalfullmakt gratis – exempel och mallar på generalfullmakter för bankärenden, bouppteckning, dödsbo – behöver du en generalfullmakt för bankärenden, bouppteckning eller dödsbo? Ska du företräda någon eller ska någon företräda dig vid banken, en bouppteckning eller ett dödsbo? Du kan ladda ner en gratis generalfullmakt mallar för bankärenden, bouppteckning eller dödsbon exempel på general fullmakter för att bank, bouppteckning eller dödsbon!

Våra fullmakt exempel för dödsbon är enkla att ladda ner och vi går igenom vad du ska tänka på för att du ska kunna upprätta en dödsbo fullmakt med rätt behörighet och  befogenhet för att företräda vid bank, bouppteckning eller ett dödsbo.

Exempel på en generalfullmakt:

GENERALFULLMAKT

Fullmaktsgivare:
Namn/firma:
Personnummer/organisationsnummer:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:

Fullmäktig
Namn/firma:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:

Giltighetstid
Fullmakten är giltig till och med _______________
eller
tills vidare

Fullmakt
Härmed befullmäktigas ovan angivna person att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina/våra ekonomiska intressen.

Fullmäktigen får på mina/våra vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal, kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv/oss själva.

Fullmakten ger inte fullmäktigen rätt att _____________________

Underskrift
Fullmaktsgivarens underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Bevittning (frivillig uppgift)
Underskrift, vittne 1
Namnförtydligande
Adress
Postnummer, ort:
Telefon:

Underskrift, vittne 2
Namnförtydligande
Adress Postnummer, ort:
Telefon