Fullmakt

Fullmakt är en vanligt förekommande rättshandling inom vardagsjuridiken och som väldigt många kommer i kontakt med vid exempelvis köp av bostad eller en fastighet,  gemensamma lån hos banken eller andra bankärenden, advokat som företräder en vid en rättegång eller förhandling.

Reglerna om fullmakt återfinns i 2 kap Avtalslagen.

En fullmakt ger en part (ett ombud) företrädesrätt för en annan part, dvs ombudet har rätt att företräda en annan part med bindande rättsverkan mot en tredje part.

En fullmakt är helt enkelt ett bemyndigande från fullmaktsgivaren att fullmaktstagaren (ombudet eller fullmäktige) är behörig att företa en rättshandling med bindande rättsverkan för fullmaktsgivarens räkning.

Som nämnts ovan så kallas den som ger fullmakten för fullmaktsgivare (huvudman) och den som får fullmakten kallas för  fullmaktstagare (eller fullmäktig).

Det finns olika typer av fullmakter och den vanligaste fullmakten är en skriftlig fullmakt där fullmäktiges behörighet klart framgår. Även en muntlig fullmakt är giltigt, men svårigheten ligger i att bevisa att att det existerat en fullmakt med en viss behörighet. Av den anledningen är muntliga fullmakter inte så vanliga. Några andra vanligt förekommande fullmakter är s.k toleransfullmakter, ställningsfullmakter och prokura.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *