Rättegångsfullmakt

Rättegångsfullmakt är en fullmakt för ett rättegångsombud att föra fullmaktsgivarens talan i en rättegång. Fullmakten kan vara såväl muntlig som skriftlig, men en muntlig rättegångsfullmakt gäller bara i det aktuella målet.

En skriftlig rättegångsfullmakt ska vara egenhändigt undertecknad av parten. Fullmakten ska innehålla ombudets namn. Fullmakten kan avse rättegång i allmänhet, men den kan när som helst återkallas.

Ombud som har rättegångsfullmakt får även ta emot delgivning och sköta om olika processhandlingar.

Exempel på rättegångsfullmakt:

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT
Fullmakt för advokaten (eller ombudet) ………………………………………. eller den fullmäktigen i sitt ställe förordnar vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka min talan i mål mot…………………………………………………………………. i XX tingsrätt att jämväl utom domstol iakttaga och bevaka min rätt i saken, att uppbära och kvittera alla mig i saken tillkommande medel och handlingar samt, efter konsultation med och godkännande av undertecknad, att antaga eller förkasta förlikning eller ackord.

Ort den dag månad år
Namnteckning
Namnförtydligande
________________________________________________________________________________________________________
Ditt namn
Adress:
Postadress:
Tel. bost eller arb.:
Mobil:
E-post:

En reaktion på ”Rättegångsfullmakt”

  1. Jag ska ge rättegångsfullmakt i någon advokat i iran fär förträda talan från min sidan eftersom jag är svensk medborgare och är inte från Iran då jag kan inte ordna fulmakten från iran ambassad.
    kan ni hjälpa och rådgiva mig hur kan jag i såfall ordna en rättegångs fullmakt som kan funka i utomlands?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.